MESSAGE FORUM 


WİKİPEDİA VE TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIK

WİKİPEDİA VE TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIK 
WİKİPEDİA  BİR AMERİKAN KURULUŞUDUR

Wikipedia  Amerikan San Fransisko merkezli bir sitedir
Türkiye karşıtı propaganda ve saygısızlık yapmıştır
Wikipedia'yı yasaklayan Kurum BTK ise
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurumudur 
Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız
Ve elbette Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanındayız 
Devletinin verdiği karara saygısızlık yapanlar
Nerede yaşadığınızı ve ne yaptığınızı tekrar düşününüz

ISLAMGREEN34 NEW WORLD 
 

WİKİPEDİA  TÜRKİYE'DE YASAKLANDI  

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1477869-wikipedia-engellendi


Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia sitesine Türkiye'den erişim engellendi. Yasak sadece Türkçe versiyon olan Vikipedi sayfasına değil tüm alan adlarına uygulanmış görünüyor ve Wikipedia sitesinin hiçbir versiyonuna sabah saat 08:00 sularından bu yana giriş yapılamıyor.

Habertürk TV tarafından yetkililerden alınan bilgiye göre, Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatıldı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konuldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Yetkililer, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğunu bildirdi

ADIM ATILIRSA ENGEL KALKACAK

İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulandı.

Türkiye'nin ilgili kurumları, son dönemde çeşitli sosyal medya şirketleri ve internet siteleriyle temaslarını yoğunlaştırırken, söz konusu mecralardan şu adımları atmalarını talep ediyor:

- Türkiye'de temsilcilik açılması

- Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi

- Mahkeme kararlarının uygulanması

- Türkiye'ye yapılan karartma ve operasyonların bir parçası olmamaları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sayfasının "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden yapılan sorgulamada Wikipedia sayfalarına idari tedbir kararı uygulandığı görülüyor. BTK sorgulamasında yer alan açıklama şu şekilde:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

( After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.) ”

Wikipedia nedir

2001 yılında kurulan Wikipedia, kullanıcılar tarafından ortaklaşa oluşturulan ve birçok dilde içeriğin olduğu ücretsiz bir internet ansiklopedisi olarak internetin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer alıyor

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 
25 - 06 - 2015 
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Kurulus

Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 2813 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik yapan 27.1.2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 10.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi olmuş ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir. 2813 sayılı Telsiz Kanunu yeni bir düzenleme ile Kanunun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunu olarak değiştirilmiştir.


Kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı Kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi Başkana aittir. Başkan gerektiğinde temsil yetkisini yazılı olarak devredebilir.

Kurumun hizmet birimleri; hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde teşkilatlanan ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleriyle bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanan taşra teşkilatı birimlerinden oluşur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan dahil olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Kurum personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kurum personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile 5809 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir.

Hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, Ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, bölge müdürlükleri kurulabilir. Halen 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır

  WİKİMEDİA TÜRKİYE FACEBOOK PAGE 

https://www.facebook.com/notes/wikimedia-t%C3%BCrkiye/t%C3%BCrk%C3%A7e-vikipedideki-madde-say%C4%B1s%C4%B1-300000e-ula%C5%9Ft%C4%B1/489402584776744/?__tn__=H-R


Türkçe Vikipedi’nin içeriği Türkiye'den erişim engeline rağmen gelişmeye devam ediyor. 13 Ekim 2017 gecesi Türkçe Vikipedi’deki madde sayısı 300.000'e ulaştı.
Özgür ansiklopedi Vikipedi'nin 299 farklı dil sürümü mevcut. Her bir dil sürümü, o dili konuşan gönüllüler tarafından elbirliği ile oluşturulup güncellenen birbirinden farklı birer ansiklopedi. Türkçe Vikipedi, şu an 30. büyük dil sürümü durumunda.
Tükçe Vikipedi'de madde sayısı, 4 Ağustos 2015'te 250.000'i geçmişti. 13 Ekim 2017'de 300.000'e ulaşıldı. Emek veren herkesi kutluyoruz

INTER PLANETARY FİLE SYSTEM  AND WİKİPEDIA 
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Turkce-Wikipedianin-engellenemez-surumu-yayinlandi.htm

29 Nisan 2017 itibariyle Türkiye'den erişime tamamen kapatılan Wikipedia, engelleme karşıtı bazı grupları da harekete geçirmiş durumda. Yanlış gördükleri toplumsal veya politik sorunlara müdahale eden Hacktivistler, buna tepki olarak Wikipedia'nın Türkçe versiyonunun bir kopyasını hazırlayarak web içeriğinin yeni gösterim protokolü IPFS (InterPlanetary File System) üzerinden yayınladı.
 
Hükümetin bu kopyayı engelleyemeyeceği, çünkü formatın bir dizi açık kaynak teknolojisi kullanarak tarayıcılarımızın veri alma şeklini değiştirdiği belirtiliyor. IPFS temelde, aynı veri kümesinin birden fazla yerde bulunmasını ve tarayıcıların bunlardan herhangi birini yalnızca tek bir adresle bulmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir

Türkiye, Wikipedia'yı gerçek sunucuya yönlendirme yapan bir adrese sahip olduğu için engelleyebildi. IPFS sunucuları aramaktan ziyade içeriğin kendisini tanımlayarak arama yapıyor. Sistem içeriğin en yakın kopyasını bulmak üzerine kurulu. Bir kopyaya erişim engellenirse başka bir kopyasını bulabiliyor. Bunu da bir nevi BitTorrent gibi diğer bilgisayarlarla iletişime geçerek yaptığını söyleyebiliriz.
 
 
 
IPFS ekibinin yayınladığı ilk Türkçe Vikipedi kopyasına 
buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Güncellenmiş sürümler kaydedilirse, en son kopya daima bu adreste bulunabilir. IPFS geliştiricileri ileriki zamanlarda Wikipedia'nın okuyup yazılabilen bir sürümünü oluşturmayı umuyorlar. Bu sayede ansiklopedi IPFS üzerinde HTTP'de olduğu gibi çalışabilecek ve erişebilen herkesin içeriğini düzenlemesine izin verecek

https://ipfs.io/blog/24-uncensorable-wikipedia/


https://ipfs.io/blog/24-uncensorable-wikipedia/?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber


IPFS üzerinde Unsensorable Vikipedi

2017-05-04 Tarihinde IPFS Ekibi tarafından

Şimdi Vikipedi'nin İngilizce ve Kürtçe versiyonları yanı sıra Türkçe versiyon da IPFS'de. Bu YAML dosyasında Wikipedia anlık görüntülerimizin en son karmalarını bulabilirsiniz

IPFS üzerinde Wikipedia'nın Türkçe versiyonu olan tr.wikipedia.org'un bir enstantanesini yayınladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz . Hemen Arapça, Kürtçe ve İngilizce versiyonlar gelecek. Bu blog yazısı, bu anlık görüntülere nasıl erişebileceğinize, bunları nasıl yansıtmanıza yardımcı olabileceğinize ve bu gibi içeriği IPFS'ye koymanın neden bu kadar güçlü olduğuna ilişkin bilgileri içerir.

Wikipedia'nın anlık görüntüsünü IPFS'ye yerleştirme çabası, IPFS geliştiricileri tarafından üstlenilen bağımsız bir çabadır. Wikimedia Vakfı ile bağlantılı değildir ve Wikipedia makalelerine katkıda bulunan gönüllülerle bağlantılı değildir.

Bu Duyuru Neyin Tetiğe Vurdu

Yerel saat sabahın 29'unda, Wikipedia herkes için karanlıktı. Bağımsız izleme grubu Türkiye Bloklarına göre, Türk hükümeti çevrimiçi ansiklopediye erişimi sürekli olarak kısıtlayan bir mahkeme kararı yayınladı

IPFS Projesinin asıl amacı insanlığın bilgiye erişimini arttırmaktır. Tarih, haberler, özgür düşünce, söylem ve Vikipedi gibi yaşamsal bilgilerin kompozisyonlarının sansürlenmesine şiddetle karşı çıktık. Bilgiye ücretsiz erişim, modern insan yaşamının, özgür bir topluma ve gelişen bir kültüre önemli. Nerede olursanız olun, sivil özgürlüklerin azalması bizi endişelendiriyor; sıkılaştıran bir demir yumruk karşısında bile, Türkiye vatandaşlarının bilgi özgürlüğünü korumaları gibi insanlara yardım etmek istiyoruz.

Haberleri dinledikten sonra Wikipedia'nın anlık görünümlerini IPFS'e yerleştirme çabalarımızı yeniden canlandırdık, böylece insanlar bunu merkezi olmayan ve dağıtılmış bir şekilde okuyabilecektir. Bu, Wikipedia.org'un kendisine ulaşamasa dahi, insanların en azından tüm Wikipedia içeriğini görüntülemelerine yardımcı olabilirWİKİPEDİA VE TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIK 
WİKİPEDİA  BİR AMERİKAN KURULUŞUDUR 

Wikipedia  Amerikan San Fransisko merkezli bir sitedir
Türkiye karşıtı propaganda ve saygısızlık yapmıştır
Wikipedia'yı yasaklayan Kurum BTK ise
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurumudur 
Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız
Ve elbette Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanındayız 
Devletinin verdiği karara saygısızlık yapanlar
Nerede yaşadığınızı ve ne yaptığınızı tekrar düşününüz

ISLAMGREEN34 NEW WORLD 

http://www.social-worlds.tr.gg